• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Zaproszenie do składania informacji o możliwości zorganizowania szkolenia nt. „Prawo jazdy kat. C z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C – przewóz rzeczy”2015-05-12

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia w zakresie prowadzenia przedmiotowego szkolenia do złożenia stosownej informacji zgodnej z załączonym wzorem. Informacje należy złożyć do dnia 25 maja 2015

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców2015-05-04

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o zorganizowanie szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach programu specjalnego – „MOCNA TRÓJKA”

Nowe oferty pracy

zobacz wszystkie oferty
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Dawid Ługiewicz 2014-01-03 11:06 Odwiedziny: 339671

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl