• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Nowe instrumenty wsparcia osób bezrobotnych.2014-07-02

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 2 004 000 zł na finansowanie w 2014 roku zadań określonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Grudziądzu prowadzi nabór w roku szkolnym 2014/20152014-06-17

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Grudziądzu prowadzi nabór w roku szkolnym 2014/2015 w następujących formach kształcenia: - Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa I – bez umów o pracę - Gimnazjum dla Dorosłych klasa I, II, III - Szkolenie

Nowe oferty pracy

zobacz wszystkie oferty
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Dawid Ługiewicz 2014-01-03 11:06 Odwiedziny: 184377

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl